Portal de transparencia

SSOM és una Organització No Lucrativa d’àmbit nacional que actua principalment a Castelló, València i Alacant.
Està constituïda per un grup multidisciplinari de professionals que col·laboren amb l’Administració per tal d’aconseguir els seus objectius.