ACOLLIMENT FAMILIAR

QUÈ ÉS?

L’acolliment familiar és una mesura de protecció que otorga la guarda d’un menor a una família de forma temporal mentre la família biològica no el pot atendre.

D’aquesta manera, la família acollidora s’encarrega de l’atenció integral del menor i ofereix un entorn càlid i segur on poder desenvolupar-se i créixer.

VOLS SABER MÉS?