ACOLLIMENT FAMILIAR

QUÈ ÉS?

L’acolliment familiar es una mesura de protecció que atorga la guarda d’un menor a una família de forma temporal mentre aquest no pot ser atés adequadament per la seua familia biológica.


D’aquesta manera la familia acollidora s’encarrega de l’atenció integral del menor i ofereix un entorn càlid i segur on poder desenvolupar-se i crèixer.
L’AF es caracteritza per dos elements clau:

TEMPORALITAT. L’acollida es una situación temporal, de durada que varia segons la situació de la familia biológica.
CONTACTE MENOR I FAMILIA. Sempre que siga possible es manté la relació de l’infant amb el seu nucli familiar, amb l’objectiu de que puga tornar quan siga oportu.

VOLS SABER MÉS?