PROGRAMA FORMATIU DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

Pfqb: Operacions auxiliars muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Els programes formatius de qualificació bàsica són programes que depenen de la Conselleria d’Educació i poden ser impartits per centres públics o per organitzacions no lucratives, com el cas de SSOM. Estan adreçats a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en l’ESO. Hi ha molts joves amb necessitat de formar-se per a un ofici; també existeix la necessitat d’evitar l’abandó formatiu d’aquells joves que no han obtingut el graduat en l’ESO. En contraposició a l’alta demanda, existeixen pocs programes d’aquesta família professional impartits per entitats.

Es tracta d’un curs a través del qual els alumnes obtenen una certificació de nivell 1 en la família d’informàtica i telecomunicacions. També se’ls instrueix en nocions bàsiques de cultura general que més tard serviran per a preparar proves lliures per a l’obtenció del graduat de l’ESO o cicles mitjans. Així mateix, es tracta una vegada més del mitjà per aconseguir acompanyar els alumnes en el seu desenvolupament personal. A través del curs i l’acompanyament terapèutic els joves aprenen a conviure, afrontar situacions, acceptar normes de civisme, tot això com a preparació per a la incorporació al món laboral. A final del curs, els alumnes s’exposen a formació en centres de treball. En definitiva, és un curs que els prepara per a la vida adulta, amb el foment d’un camí formatiu o laboral. El curs s’estén durant el període escolar, l’horari és de 6 hores diàries i es du a terme actualment a Massamagrell (València).