Programa d'atenció psicoeducativa a menors en risc d'exclusió social

Este programa és el motiu del naixement de SSOM. Quan s’inicia atén a 8 menors i ha arribat a oferir prop de 50 places simultàniament a Castelló. A Alacant, també he estat funcionant els darrers anys. A través de l’atenció al menor es pretén que els menors siguen capaços de desenrotllar les seues àrees personal, social, emocional i acadèmica per a millorar la seua adaptabilitat i disposar de les mateixes oportunitats que tenen aquells menors que no es troben en una situació de vulnerabilitat social.

Es realitza a través del suport psicològic i escolar i a través de tallers de competències personals , importants per al desenrotllament maduratiu dels menors. Al llarg de l’any i sobretot al finalitzar els trimestres es realitzen activitats lúdiques , com ara berenars, trobades, excursiones,… que proporcionen un espai de trobada entre menors, voluntaris i professionals.