Programa formatiu de qualificació bàsica.
Operacions Auxiliars Muntatge i Manteniment de Sistemes MICROINFORMÀTICS

Els programes formatius de qualificació bàsica són programes que depenen de la Conselleria d’Educació i poden ser impartits per centres públics, o per organitzacions no lucratives, com el cas de SSOM. Estan adreçats a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en ESO. Hi ha molts joves amb necessitat de formar-se per a un ofici, també existeix la necessitat d’evitar l’abandó formatiu d’aquells joves que no han obtingut el graduat en ESO. En contraposició a l’alta demanda, existeixen molt pocs programes d’aquestes característiques impartits per una ONL i encara menys d’aquesta família professional.

Es tracta d’un curs a través del qual els alumnes obtenen una certificació de nivell u en la família d’informàtica i telecomunicacions. També se’ls instrueix en nocions bàsiques de cultura general que més tard serviran per a preparar proves lliures per a l’obtenció del graduat de l’ESO o cicles mitjans. Així mateix, es tracta una vegada més del mitjà per aconseguir acompanyar als alumnes en el seu desenvolupament personal. A través del curs i l’acompanyament terapèutic els xiquets/es i adolescents aprenen a conviure, afrontar situacions, acceptar normes de civisme, tot això com a preparació per a l’ocupació a un treball. A final del curs, els alumnes s’exposen a formació en centres de treball. En definitiva, és un curs que els prepara per a la vida adulta, siga fomentant el seguiment formatiu o encaminant cap al món del treball. El curs s’estén durant tot el període escolar, l’horari és de 6 hores diàries i es du a terme a Massamagrell (València) i a Castelló.