Programa d'atenció al voluntariat

Un dels pilars sobre els que descansa la metodologia de SSOM és l’atenció individualitzada al menor i el seguiment de cada una de les àrees de la seu vida.
Esta metodologia no seria possible sense la participació de voluntaris. Així cada voluntari complix la funció d’adult significatiu de referència o tutor de resiliència. Les activitats que realitza SSOM amb el personal voluntari són l’acollida, la supervisió, la despedida i, sobretot, la formació.

L’activitat del voluntariat està constantment supervisada i reforçada per una coordinadora. i reben formació impartida per docents professionals en l’àrea, amb una llarga trajectòria en el treball amb menors en risc social i que treballen des d’un enfocament sistèmic.