Programa formatiu de qualificació bàsica.
Operacions Auxiliars Muntatge i Manteniment de Sistemes

Els programes formatius de qualificació bàsica són programes que depenen de la Conselleria d’Educació i poden ser impartits per centres públics, o per organitzacions no lucratives, com el cas de SSOM. Estan dirigits a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en ESO. Hi ha molts joves amb necessitat de formar-se per a un ofici, tambè existeix la necessitat d’evitar l’abandó formatiu d’aquells jóvens que no han obtingut el graduat en ESO. En contraposició a l’alta demanda, existixen molt pocs programes d’estes característiques impartits per una ONL i menys d’esta família professional.

Es tracta d’un curs a través del què els alumnes obtenen una certificació de nivell un en la família d’informàtica i telecomunicacions. També se’ls instruïx en nocions bàsiques de cultura general que més tard serviran per a preparar proves lliures per a obtenció del graduat de la ESO o cicles superiors. Així mateix, es tracta una vegada més del mitjà per aconseguir acompanyar als menors en el seu desenvolupament personal. A través del curs i l’acompanyament terapèutic els menors aprenen a conviure, afrontar situacions, acceptar normes de civisme, tot això com a preparació per a l’ocupació. Al final del curs s’exposa a formació en centres de treball. En definitiva és un curs que els prepara per a la vida adulta, ja siga fomentant el seguiment formatiu o cap al món del treball. El curs s’estén durant tot el període escolar, l’horari és de 6 hores diàries i es duu a terme a Massamagrell (València) i en el Grau de Castelló.